Samenwerken en netwerk

De Lange Wei is in de regio dé samenwerkingspartner voor mensen van alle leeftijden op het gebied van zorg, wonen, leefplezier en aanvullende diensten. Samenwerking versterkt en verbindt ons: met gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars, diverse ondersteunende organisaties en diverse netwerken, waaronder het lerend netwerk (De Merwelanden, Het Spektrum, Leger des Heils en Present) en het netwerk palliatieve zorg. Hieronder staan onze belangrijkste partners in 2020.