Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid dat de Raad van Bestuur voert. De Raad van Toezicht toetst of het beleid en bestuur bijdragen aan de maatschappelijke functie en doelstellingen van De Lange Wei: het bieden van goede zorg en ondersteuning aan cliënten, waarbij hun behoeften, wensen, belangen en ervaringen centraal staan. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, van wie één lid de voorzitter is.

Leden van de Raad van Toezicht 2019 (vlnr):

Henne de Kruijk (lid), Ron Axt (voorzitter), Remco Lagendijk (lid), Simone Dirven (vice-voorzitter), en Rob Donninger (lid).

Governance

De zeven principes uit de Governancecode Zorg (goede zorg, waarden en normen, invloed belanghebbenden, inrichting governance, goed bestuur, verantwoord toezicht en continue ontwikkeling) zijn sinds 2017 verankerd in de werkwijze van de Raad van Toezicht. In 2018 zijn de Toezichtvisie en ook de nieuwe reglementen vastgesteld en wijzigden de statuten. Daarmee voldoet De Lange Wei aan de Governancecode Zorg 2017, het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht, de WTZi transparantie-eisen, de inkoopvoorwaarden van de zorgverzekeraars en de noodzakelijke aanpassingen voor de toepassing van de zorgvrijstelling in de vennootschapsbelasting.