Raad van Bestuur

De Lange Wei heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. Sinds november 2019 is dit statutair opgedragen aan de heer F.A. (Sander) van IJsseldijk MCM. De bestuurder is verantwoordelijk voor het opstellen, vaststellen en (doen) uitvoeren van het beleid van De Lange Wei. Hij geeft vanuit betrokkenheid en met grote aandacht voor medewerkers en cliƫnten richting en leiding aan de organisatie. Centraal hierin staan de missie, visie en kernwaarden van De Lange Wei.