Financieel resultaat

Het jaar 2020 sloten we af met een positief resultaat van € 186.151. Het genormaliseerde resultaat over 2020 bedroeg € 307.000 positief. De resultaten van de afgelopen jaren zorgen voor een gezonde financiële positie en een goede liquiditeitspositie van De Lange Wei.